frustratie
instructie
resultaat

3x gratis les Sleeplezen: In het kader van 'de week van de alfabetisering' geef ik 3 lessen weg. Heeft uw kind een leesprobleem en wilt u eens ervaren wat sleeplezen kan betekenen, meldt u dan aan. Aanmelden kan van 3 t/m 9 september en via praktijkvoorbeterleren@gmail.com Wanneer u bij de eerste drie aanmeldingen zit, neem ik contact met u op om een afspraak te maken. Wacht dus niet te lang!

Donderdag 13 september: start groepscursus 'Op weg naar de brugklas' (3 lessen) voor groep 8 en de brugklas.

Vrijdag 14 september: start groepscursus 'Alle teksten de baas' (6 lessen) voor groep 5 t/m 8.

Woensdagavond 17 oktober: Workshop 'Het obstakel dat huiswerk heet' voor ouders van kinderen in groep 8 en het V.O. Maximaal 8 plaatsen. Nadere info volgt.

Donderdag 1 november: start groepscursus 'Snel leren = leuk leren'(6 lessen) voor leerlingen in het VMBO-T t/m VWO.

Deze blogs heb ik geschreven voor Go-Kids Deventer/Salland:

Blog over leesproblemen: Ga eens oefenen met je kind.

Blog over autisme: Past ASS in de klas? 

Blog 'Op de drempel van de brugklas'

Facebook:

Klik hier om recente berichten te lezen.    

 

Heeft uw kind leesproblemen of moeite met het spellen van woorden? Is plannen lastig en weet uw kind niet hoe het effectief moet leren? Stagneert het leren en maakt u zich daarover zorgen? Dan kan “Praktijk voor beter leren” wellicht iets voor uw kind en u betekenen.

Ik ben Adelien Bergman. Ik ben remedial teacher en gecertificeerd behandelaar Sleeplezen®. In mijn praktijk help ik kinderen tussen de zes en de achttien jaar, die ondersteuning nodig hebben voor Nederlandse taal, lezen, spellen of effectief leren. Ook begeleid ik kinderen met dyslexie. De praktijk is gevestigd aan huis.

Remedial teaching:

Als remedial teacher ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leerproblemen. Remedial teaching (RT) is iets anders dan bijles. Bij bijles wordt de leerstof herhaald, die op dat moment op school wordt aangeboden. Bij RT wordt het leerprobleem nauwkeurig in kaart gebracht, een plan gemaakt met daarin op het kind afgestemde doelen en wordt er begeleiding op maat gegeven. Dat kan betekenen dat er andere stof behandeld wordt dan op dat moment op school aan de orde is. Er wordt in de behandeling aangesloten bij de manier waarop het kind het beste leert. Zo kan ik de methode Sleeplezen® gebruiken voor kinderen met hardnekkige leesproblemen. Of kan ik -  wanneer er problemen zijn met het werkgeheugen - de training Jungle Memory inzetten om zo het leren te verbeteren.

Naast individuele begeleiding bied ik ook de groepscursussen (Op weg naar) Snel leren = leuk leren aan om jongeren te helpen het leren leuker, sneller en effectiever te maken.

De praktijk is een plek waar:

  • Gewerkt wordt vanuit de overtuiging om – met respect voor de individuele mogelijkheden - het beste in uw kind naar boven te willen halen.
  • In een huiselijke omgeving met plezier en aandacht met uw kind wordt gewerkt aan het leerprobleem. 
  • Ruimte is voor het opdoen van succeservaringen.
  • Naast het werken aan het leerprobleem aandacht is voor het emotionele welzijn van uw kind.
  • Samenwerking met u als ouders en met de school onmisbaar is voor het goed ondersteunen van uw kind.

Contact:

Wilt u in gesprek over wat ik voor uw kind zou kunnen betekenen, maak dan vrijblijvend een afspraak.