frustratie
instructie
resultaat

Speciaal voor ouders van het KSG in Apeldoorn zijn er i.s.m. de school 4 workshopavonden 'snellezen en mindmappen' georganiseerd. De workshop voor ouders is een onderdeel van het mentorprogramma 'Studielift' van Time 2 Control en als trainer van de cursus 'Snel leren = leuk leren' mag ik deze avonden verzorgen. 

Donderdagavond 10 januari: start groepscursus 'Snel leren = leuk leren'. Hoe leer je meer in minder tijd? De cursus is bedoeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, die beter willen leren plannen en zich een aantal technieken eigen willen maken met als doel betere resultaten in minder tijd.

Vrijdag 11 januari: start groepscursus 'Alle teksten de baas' (6 lessen over tekstbegrip) voor groep 8 en de brugklas. Bij opgave in combinatie met de cursus 'Op weg naar de brugklas' krijgt u 10% korting op de cursus 'Alle teksten'.

Vrijdag 8 februari 9:30 uur: gratis webinar over wat het hebben van een leer-of ontwikkelingsstoornis met een kind en de ouders doet. Opgeven via www.mijnsuperkracht.nl

Vrijdag 8 maart: start groepscursus 'Op weg naar de brugklas' (3 lessen) voor kinderen in groep 8. 

 Deze blogs heb ik geschreven voor Go-Kids Deventer/Salland:

Blog over leesproblemen: Ga eens oefenen met je kind.

Blog over autisme: Past ASS in de klas? 

Blog 'Op de drempel van de brugklas'

Blog 'Weet jij eigenlijk wel wat dyslexie met mij doet?"

Facebook:

Klik hier om recente berichten te lezen.    

 

Heeft uw kind leesproblemen of moeite met het spellen van woorden? Is plannen lastig en weet uw kind niet hoe het effectief moet leren? Stagneert het leren en maakt u zich daarover zorgen? Dan kan “Praktijk voor beter leren” wellicht iets voor uw kind en u betekenen.

Ik ben Adelien Bergman. Ik ben remedial teacher en gecertificeerd behandelaar Sleeplezen®. In mijn praktijk help ik kinderen tussen de zes en de achttien jaar, die ondersteuning nodig hebben voor Nederlandse taal, lezen, spellen of effectief leren. Ook begeleid ik kinderen met dyslexie. De praktijk is gevestigd aan huis.

Remedial teaching:

Als remedial teacher ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leerproblemen. Remedial teaching (RT) is iets anders dan bijles. Bij bijles wordt de leerstof herhaald, die op dat moment op school wordt aangeboden. Bij RT wordt het leerprobleem nauwkeurig in kaart gebracht, een plan gemaakt met daarin op het kind afgestemde doelen en wordt er begeleiding op maat gegeven. Dat kan betekenen dat er andere stof behandeld wordt dan op dat moment op school aan de orde is. Er wordt in de behandeling aangesloten bij de manier waarop het kind het beste leert. Zo kan ik de methode Sleeplezen® gebruiken voor kinderen met hardnekkige leesproblemen. Of kan ik -  wanneer er problemen zijn met het werkgeheugen - de training Jungle Memory inzetten om zo het leren te verbeteren.

Naast individuele begeleiding bied ik ook de groepscursussen (Op weg naar) Snel leren = leuk leren aan om jongeren te helpen het leren leuker, sneller en effectiever te maken.

De praktijk is een plek waar:

  • Gewerkt wordt vanuit de overtuiging om – met respect voor de individuele mogelijkheden - het beste in uw kind naar boven te willen halen.
  • In een huiselijke omgeving met plezier en aandacht met uw kind wordt gewerkt aan het leerprobleem. 
  • Ruimte is voor het opdoen van succeservaringen.
  • Naast het werken aan het leerprobleem aandacht is voor het emotionele welzijn van uw kind.
  • Samenwerking met u als ouders en met de school onmisbaar is voor het goed ondersteunen van uw kind.

Contact:

Wilt u in gesprek over wat ik voor uw kind zou kunnen betekenen, maak dan vrijblijvend een afspraak.