Begin 2015 heb ik besloten om, naast mijn werk in het onderwijs, van start te gaan met een eigen praktijk voor remedial teaching. Het is mijn passie om te investeren in kinderen, die in hun leerproces belemmerd worden. Ik werk vanuit de visie het beste en maximale in deze kinderen naar boven te willen halen, maar ook hun grenzen te (h)erkennen. De wijze waarop ik kinderen in hun ontwikkeling wil begeleiden, kenmerkt zich door persoonlijke belangstelling, doelgericht en planmatig werken, geloof in het kind en hoge verwachtingen. Ik ga met plezier op zoek naar wat wel mogelijk is, naar het passende aanbod en de juiste aansluiting om zo een kind een stapje verder te helpen.

Al tijdens mijn Pabo-opleiding heb ik bewust gekozen voor het onderwijzen van kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Ik werk daarom ook al vele jaren op verschillende (speciale) scholen. Om mij verder te specialiseren, heb ik in 2011 mijn opleiding Master Sen RT afgerond. Sinds 2014 ben ik lid van de Landelijke Beroepsvereniging van Remedial Teachers.

In mijn baan op een school voor Praktijkonderwijs, ben ik ook werkzaam als leesbegeleider. Ik heb hierdoor ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met leesproblemen. Ik heb met een aantal van mijn leerlingen goede resultaten behaald met de methode Sleeplezen® en heb mogen ervaren wat het voor een kind betekent om te kunnen zeggen: “ Ik kan eindelijk lezen.”

Als ouder van twee kinderen met dyslexie en autisme heb ik ervaren dat het hebben van leer- en ontwikkelingsproblemen consequenties heeft voor de totale ontwikkeling van een kind. Ook weet ik welke uitdagingen dit kan geven in de opvoeding.

Mijn passie, mijn persoonlijke en professionele ervaring en mijn deskundigheid wil ik graag inzetten voor het begeleiden van uw kind. Wilt u weten wat ik voor uw kind kan betekenen, neem dan gerust contact op voor een kop koffie en een nadere kennismaking.

 

 Bovenstaande tekst voorgelezen: