Regel je werkwoordspelling.

De worsteling:

Vindt uw kind het goed schrijven van werkwoorden moeilijk en zijn die -d's en -t's wel erg lastig? Het kan zijn dat ondanks de uitleg op school, uw kind nog moeite heeft met het juist toepassen van de werkwoordspelling. Dit kan uw zoon of dochter onzeker maken en het gevoel geven 'dom' over te komen.

Voor wie? 

'Regel je (werkwoord)spelling' is gemaakt voor kinderen aan het eind van de basisschool en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, die de basisregels nog eens stap voor stap uitgelegd willen krijgen. Aan het eind van deze training zal uw zoon of dochter in staat zijn de werkwoorden correct te schrijven in de tegenwoordige en de verleden tijd en is hij/zij ook in staat het voltooid deelwoord foutloos te schrijven. 

Wat krijgt u?

De basistraining bestaat uit 10 lessen, waarin je stap voor stap door de werkwoordspelling geleid wordt. Bij iedere les zitten één of meer filmpjes waarin de uitleg wordt gegeven. Deze uitleg is ook uitgeschreven, zodat de les (na)gelezen kan worden. In de eerste 4 lessen komen begrippen zoals het werkwoord, de persoonsvorm, het onderwerp e.d. aan bod. Kennis van deze begrippen is onmisbaar voor het goed kunnen spellen van werkwoorden. Er wordt steeds gewerkt met het schema van de werkwoordspelling. Na de uitleg gaat het kind aan de slag met oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Het oefenen gebeurt zowel met werkbladen als online met de gratis versie van het oefenprogramma van Junior Einstein. Aan het eind van de training is nog extra oefenstof toegevoegd. Immers 'oefening baart kunst'.

De investering: 

De online basistraining kost €47,95. Na aanmelding ontvangt u inlogcodes voor de online trainingsomgeving. Daarin vindt u de 10 lessen, de werkwoordschema's, de werkbladen en links naar de online-oefeningen (gemaakte opgaven worden niet opgeslagen). 

Naast de basistraining kunt u ook kiezen voor de volgende extra opties:

  • een betaald account van Junior Einstein (2 maanden) en daardoor de mogelijkheid om de resultaten van de gemaakte oefeningen terug te kijken en te bespreken. Hiervoor betaalt u €67,95.
  • een betaald account van Junior Einstein (2 maanden) en aan het eind van de training een extra (online) uitleg van max. 40 minuten. We plannen een afspraak in en voorafgaand aan deze afspraak zal ik bespreken waar nog extra aandacht aan besteed moet worden. Uw zoon of dochter krijgt zo nog een keer persoonlijk uitleg over zijn/haar struikelblokken. De prijs hiervan is €94,95.

Aanmelden: 

Wilt u ook dat uw zoon of dochter vol vertrouwen de werkwoordspelling goed kan toepassen en dat het minder inspanning kost om te schrijven?  

Ja, graag!  Klik dan hier voor het aanvraagformulier.