Gratis kennismakingsgesprek  

Sleeplezen incl. gebruik van het online leesprogramma Yoleo*:

Sessie Sleeplezen (30 minuten) €25,-

Gesprek leesmotivatie €50,-

Remedial teaching en individueel traject effectief leren*:

Intake basis: oudergesprek, contact met de school, plan van aanpak voor €75,-

Intake uitgebreid: zie intake basis met didactisch onderzoek, onderzoeksverslag en schoolbezoek (1x) op basis van 3 klokuren werk voor €150,-. 

Sessie Remedial Teaching (45 min. begeleiding/15 min. voorbereiding) met gebruik van de online-leeromgeving 'Mijn Superkracht'  €50,-

Evaluatieverslag of evaluatiegesprek €50,-

Extra oudergesprek en extra schoolbezoek worden berekend naar het uurtarief (€50,-)

Er zijn ook mogelijkheden voor online begeleiding d.m.v. 'Mijn Superkracht' en skype-sessies. Uw kind volgt de begeleiding dan niet in de praktijk, maar online op een eigen locatie. Ik maak graag een passende offerte voor u.

Dyslexiebegeleiding (niet vergoede zorg)*:

Behandeltraject van 12 weken (behandelplan, wekelijkse begeleiding, oefenstof, 1x schoolbezoek, contact met school, oudercontact, gebruik 'Mijn Superkracht' en evaluatie): €625,-

Het traject wordt altijd verdeeld in periodes van 12 weken, waarna een evaluatie volgt.

Groepscursus 'Alle teksten de baas':

Cursus begrijpend lezen 6x anderhalf uur: €220,- inclusief lesmateriaal.

Groepscursus (Op weg naar) Snel leren = Leuk leren:

Planboekje Time2planner 'Mijn slimme studiehulp': €4,- per stuk (los verkrijgbaar)

Op weg naar Snel leren = leuk leren (3 lessen): €95,- incl. lesmateriaal.

Snel leren = leuk leren VMBO-BBL/KGL/GL (6 lessen): €279,95 incl. lesmateriaal 

Snel leren = leuk leren VMBO-TL t/m VWO (6 lessen): € 279,95 incl. lesmateriaal.

Workshop (2x 5 kwartier) 'Time 2 Plan je examenweken': €95,- (voor leerlingen, die de cursus al hebben gedaan is de prijs €85,-).

Jungle Memory; werkgeheugentraining:

Training 8 weken €305,- (werkgeheugentest AWMA 2-NL, oudercontact, wekelijkse begeleiding van de training en evaluatiegesprek)

Informatie:

Voor bezoeken buiten een straal van 5 kilometer worden de reiskosten apart in rekening gebracht. Er geldt een tarief van €0,49 per kilometer.  

In geval van ziekte of verhindering graag uiterlijk 24 uur van tevoren afmelden. Anders wordt de afspraak in rekening gebracht. 

Bovenstaande prijzen gelden vanaf 1 september 2018 t/m 31 augustus 2019. 

* RT-behandelingen zijn vrijgesteld van BTW.