Ziet u bij de hieronder geschetste kenmerken meteen een kind uit uw gezin of klas voor u:

 • Kan instructies moeilijk opvolgen
 • Is er met z’n gedachte niet bij
 • Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
 • Zit veel te dromen
 • Let vaak niet op
 • Is snel afgeleid
 • Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
 • Haakt vaak af tijdens een taak
 • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’        

Het werkgeheugen.

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken kunnen wijzen op een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote invloed op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Het werkgeheugen is te vergelijken met een post-it. Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen effect heeft op het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

De Jungle Memory-training in mijn praktijk.

In een intakegesprek wordt met u besproken tegen welke problemen uw kind aanloopt in het dagelijks leven en op school en of dit kan wijzen op problemen met het werkgeheugen. Vervolgens zal bij uw kind de werkgeheugentest AWMA -2 afgenomen worden. Deze test geeft antwoord op de vraag of uw kind werkgeheugenproblemen heeft en wat de sterke en zwakke kanten zijn. Uw kind gaat aan de slag met het Jungle Memory trainingsprogramma. Dit is een computerprogramma waarbij het kind 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20 minuten per dag zelfstandig het werkgeheugen gaat trainen. De dagelijkse training bestaat uit drie oefeningen. Gedurende de hele training zal ik uw kind en u begeleiden. Ik volg de training via het online-programma en zal wekelijks de voortgang met uw kind bespreken op de praktijk. Ook heb ik regelmatig contact met u als ouder en met de leerkracht van uw kind. Na afloop van het trainingsprogramma vindt er een evaluatiegesprek plaats, waarin we de resultaten zullen bespreken. Deze training kan ook gedaan worden in combinatie met hulp bij lees- en spellingproblemen. 

Algemene kenmerken training.

 • 4 maal per week
 • 10-20 minuten per keer
 • 8 weken lang
 • Zelfstandig werken met coach
 • Vanaf 7 jaar en ouder
 • Bewaking van de training: inzicht in resultaat en trouw
 • Effectief bij leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs

 Informatie.

Wilt u meer weten over de Jungle Memory Training in mijn praktijk? Vraag dan hier een vrijblijvend gesprek aan.  Ik vertel u graag meer. Algemene informatie over de training kunt u ook vinden op www.lerendbrein.nl