Mijn kind raadt maar wat als hij aan het lezen is”. “Mijn dochter spelt alle letters nog”. “Mijn zoon wordt boos als hij moet lezen”. Herkent u dit en heeft uw kind leesproblemen? Sleeplezen® is dan mogelijk de oplossing. Na een behandeltraject met Sleeplezen® kan uw kind wellicht ook trots uitroepen: “Papa, mama, ik kan lezen!”.` 

Wat gaat er mis? 

Wanneer bij een kind het leren lezen stagneert, komt dit meestal doordat het nog gebruik maakt van de analyse en synthese van woorden. Ofwel het “hakken” van een woord in klanken en het “plakken” van de klanken naar een woord. Dit komt doordat het automatiseren van de leesvaardigheid en de woordherkenning bij het kind (nog) onvoldoende ontwikkeld zijn. Ook kan er sprake zijn van een zwak korte termijngeheugen, waardoor het kind tegen de tijd dat hij de laatste letter heeft herkend, de eerste al vergeten is. Wanneer het kind grotere en moeilijkere woorden moet gaan lezen, wordt het steeds lastiger om woorden via hakken en plakken te ontcijferen. Het kind leest dan woorden die er niet staan (“radende lezer”), heeft een laag leestempo en leest niet vloeiend. Het zal vervolgens ervaren dat het faalt en gevolg daarvan is vaak dat het kind het plezier in lezen verliest en gefrustreerd raakt. 

Wat is Sleeplezen®? 

Sleeplezen® is een methode voor kinderen met hardnekkige leesproblemen en dyslexie. Sleeplezen® is zowel een leesaanpak als een leestherapie. Zo ziet de leesaanpak eruit: 

  • Het kind volgt de punt van een potlood en leest de letter, die de potloodpunt aanwijst. Het volgt het tempo van het potlood.  Op deze manier verklankt het kind de aangewezen letters één voor één en worden deze aaneengeregen tot een woord.
  • De begeleider kan ondersteunen door zelf hardop te lezen of samen hardop te lezen.

Sleeplezen® is ook een leestherapie, waarbij de positieve houding van de begeleider zeer belangrijk is. Dit houdt het volgende in: 

  • Er wordt op geen enkele manier aandacht gegeven aan fout gelezen woorden. Er worden tijdens het lezen geen fouten verbeterd en de tekst hoeft niet opnieuw gelezen te worden. De begeleider zal als het niet zo goed gaat, uitleggen hoe het wel moet.
  • Er mogen alleen complimenten worden gegeven wanneer het goed gaat.
  • Het kind is leidend en kiest het boek wat het wil lezen. Ook zal de begeleider geen enkele druk uitoefenen op het kind om te moeten lezen. Plezier staat centraal in de behandeling.

Informatie. 

Wilt u in gesprek over wat ik voor uw kind zou kunnen betekenen? Dan kunt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.  

 

 

 

Bovenstaande tekst voorgelezen: