'Ik las de teksten altijd droog. Nu weet ik dat ik er iets mee moet doen'.

Dit zei één van mijn brugklasleerlingen tegen me na een training begrijpend lezen. Voordien leerde hij letterlijk teksten uit zijn hoofd, maar scoorde onvoldoende na onvoldoende. Helaas had hij op de basisschool niet geleerd hoe hij leesvaardigheden praktisch kon toepassen en vielen de resultaten tegen. Heel demotiverend als je zo hard werkt. Door de training leerde hij onder andere om belangrijke informatie uit de tekst te halen, verbanden te leggen, zichzelf vragen te stellen over de tekst en kort en bondig samen te vatten. Met deze tools in handen gingen zijn cijfers gelukkig weer omhoog. 

Goed leesbegrip.

Het goed kunnen begrijpend lezen vormt de basis voor het succesvol kunnen volgen van vrijwel alle schoolvakken. Het is niet alleen belangrijk voor vakken als geschiedenis en aardrijkskunde. Ook voor een vak als rekenen en dan met name de 'verhaaltjessommen' is het heel belangrijk om te begrijpen wat je moet doen en welke verbanden je moet leggen. Het aanleren van een goede manier van begrijpend lezen helpt bij een succesvolle schoolcarrière. 

Voor wie is de cursus 'Alle teksten de baas'?

Deze cursus is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 op de basisschool en voor kinderen in de brugklas, die moeite hebben met het begrijpen van teksten en met tekstaanpak.

Ziet u het volgende gebeuren als uw kind teksten moet lezen en begrijpen: 

  • het verliezen van het overzicht over de tekst.
  • geen hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, waardoor in samenvattingen alles wordt opgeschreven.
  • woorden die niet begrepen worden, niet opmerken of niet weten hoe je de betekenis ervan vindt.
  • moeite met het leren van toetsen voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie.

Dan geeft deze cursus uw kind tools in handen om succesvol begrijpend te kunnen lezen. De cursus 'Alle teksten de baas' wordt zowel als groepscursus als individueel gegeven. Voor leerlingen uit groep 8 en de brugklas wordt een aparte groepscursus gepland. 

Wat leer je in de cursus?

 In zes lessen van anderhalf uur leren kinderen vanaf groep 5 aan de hand van de 6 stappen van het stappenplan vaardigheden om

  • kleine en grote stukken tekst gemakkelijker te kunnen begrijpen.
  • om te gaan met vragen, die over een tekst gesteld worden.
  • een overzicht van een tekst te maken (mindmap) om zo de inhoud 
    gemakkelijker te onthouden. 

Onderwerpen die aan bod komen zijn: woordenschat, strategieën, verwijswoorden, signaalwoorden en synoniemen. Ook de werking van je hersenen en je ogen komen ook uitgebreid aan de orde en hiermee worden oefeningen gedaan. Uw kind krijgt zo inzicht in hoe het leest en leert.

Het werken met het stappenplan is direct praktisch toepasbaar bij het lezen en leren van teksten op school. Zo wordt leren voor een toets een stuk gemakkelijker.

Meer weten? 

De cursus kan zowel individueel als in een groep gevolgd worden. De groepscursus kost €220,- inclusief al het lesmateriaal. Bij opgave in combinatie met de cursus 'Op weg naar de brugklas' geldt een korting van 10% op 'Alle teksten de baas'. Voor individuele begeleiding (op maat) wordt het reguliere uurtarief gevraagd.