U kunt in mijn praktijk terecht wanneer uw kind ondersteuning nodig heeft met Nederlandse taal, lezen, spellen en effectief leren. Hier ziet u een aantal voorbeelden uit de praktijk:

  • Het verbeteren van het technisch lezen van een jongen (groep 7) met dyslexie op de school.
  • Spellingondersteuning en pre-teaching aan een meisje van 9 jaar.
  • Dyslexiebehandeling voor een meisje uit groep 6 (niet vergoede zorg).
  • Verbeteren van het technisch lezen in combinatie met een werkgeheugentraining.
  • Voorbereiden voor het examen Nederlands op het VMBO (BBL) met een meisje met dyslexie.
  • Hulp bieden bij het leren plannen en het effectief leren aan een meisje uit 2 VWO. 

Het kennismakingsgesprek: 

Het traject start met een vrijblijvend gesprek, waarin we bespreken welke hulpvraag u heeft voor uw zoon of dochter. Doel van dit gesprek is om te kijken of ik de juiste persoon ben om uw kind te gaan begeleiden.

Intake en onderzoek: 

Vervolgens heb ik een gesprek met u, waarin we het leerprobleem verder verkennen, de hulpvraag precies formuleren en uw verwachtingen zullen bespreken. Afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag kan uw kind ook bij dit gesprek aanwezig zijn.

Om het startniveau van uw zoon of dochter te bepalen, kunnen er didactische toetsen afgenomen worden. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de Avi-toets (technisch lezen) of het PI-dictee (spelling). Ook zal ik contact opnemen met de school van uw kind en zullen daar didactische gegevens opgevraagd worden. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw toestemming.

U krijgt een onderzoeksverslag en een plan met daarin afspraken voor verdere behandeling. In dit plan staan de doelen waaraan gewerkt gaat worden, de voorgestelde werkwijze en de verwachte duur van de begeleiding.

Begeleidingstraject: 

Uw kind krijgt individuele begeleiding volgens de afspraken van het behandelplan. Tijdens het traject zal steeds gekeken worden in hoeverre de aanpak effectief is en of de doelen worden behaald. Ook kan het behandelplan bijgesteld worden. De begeleiding kan plaatsvinden in de praktijk, thuis bij het kind of op de school.

Slotonderzoek en evaluatiegesprek:

Het RT-traject wordt afgesloten met een onderzoek om de resultaten van de begeleiding te meten. Dit gebeurt met dezelfde toetsen als bij de start van het traject. In een evaluatiegesprek zal aan de hand van een eindverslag de effectiviteit van de behandeling besproken worden en kunnen er tips gegeven worden. Graag hoor ik ook van u hoe u en uw zoon of dochter het begeleidingstraject hebben ervaren.

Inzet online leeromgeving Mijn Superkracht: 

In mijn praktijk maken leerlingen gebruik van ‘Mijn Superkracht’. ‘Dit is een online leeromgeving met diverse toepassingen om de begeleiding nog beter af te stemmen op uw kind. Zo zijn er filmpjes met uitleg en worden er oefeningen geplaatst in de leeromgeving van uw kind. Het logboek kan gebruikt worden om te communiceren met u als ouders en eventueel met de leerkracht op school. Ook is er de mogelijkheid om extra begeleiding te krijgen via Skype. Zo kan leren altijd en overal! Meer informatie over ‘Mijn Superkracht’ is ook te vinden op www.mijnsuperkracht.nl