frustratie
instructie
resultaat

Spreekuur 22 maart a.s. 19:00 - 20:30 uur in Verbindingscentrum de Vijfhoek: Heb je een vraag over een leerprobleem van je kind of leerling? Wil je weten wat remedial teaching voor jouw kind kan betekenen? Je kunt je vragen stellen in dit gratis spreekuur dat ik i.s.m. Tineke Bakker van Attent-ion organiseer. Vooraf opgeven met vermelding van je vragen kan hieronder. 

Kinderteam Deventer: Op 1 januari is het Kinderteam Deventer gestart. Het biedt hulp aan kinderen van 0 tot 18 jaar, die een belemmering ervaren in de (motorische) ontwikkeling, spraak- of taalproblemen hebben, problemen hebben met leren, emotionele, psychische of gedragsproblemen hebben. Kinderen, die worden aangemeld, kunnen van verschillende therapieën gebruik maken, net wat nodig is en bij de hulpvraag past. Ook mijn praktijk maakt deel uit van het KTD. Kijk op www.kinderteamdeventer.nl

Gratis webinar: In samenwerking met Mijn Superkracht heb ik een webinar gegeven over 'Executieve functies. Een andere kijk op gedrag'. Ik vertelde o.a. hoe je problemen met executieve functies in je klas, praktijk of thuis kunt herkennen en wat je kunt doen om deze functies te versterken. Wegens het grote aantal belangstellenden is de link nog beschikbaar via www.mijnsuperkracht.nl/agenda

Facebook:

Klik hier om recente berichten te lezen.    

 

Heeft uw kind leesproblemen of moeite met het spellen van woorden? Is plannen lastig en weet uw kind niet hoe het effectief moet leren? Stagneert het leren en maakt u zich daarover zorgen? Dan kan “Praktijk voor beter leren” wellicht iets voor uw kind en u betekenen.

Ik ben Adelien Bergman. Ik ben remedial teacher en gecertificeerd behandelaar Sleeplezen®. In mijn praktijk help ik kinderen tussen de zes en de achttien jaar, die ondersteuning nodig hebben voor Nederlandse taal, lezen, spellen of effectief leren. Ook begeleid ik kinderen met dyslexie. De praktijk is gevestigd aan huis.

Remedial teaching:

Als remedial teacher ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met leerproblemen. Remedial teaching (RT) is iets anders dan bijles. Bij bijles wordt de leerstof herhaald, die op dat moment op school wordt aangeboden. Bij RT wordt het leerprobleem nauwkeurig in kaart gebracht, een plan gemaakt met daarin op het kind afgestemde doelen en wordt er begeleiding op maat gegeven. Dat kan betekenen dat er andere stof behandeld wordt dan op dat moment op school aan de orde is. Er wordt in de behandeling aangesloten bij de manier waarop het kind het beste leert. Zo kan ik de methode Sleeplezen® gebruiken voor kinderen met hardnekkige leesproblemen. Of kan ik -  wanneer er problemen zijn met het werkgeheugen - de training Jungle Memory inzetten om zo het leren te verbeteren.

Naast individuele begeleiding bied ik ook de groepscursussen (Op weg naar) Snel leren = leuk leren aan om jongeren te helpen het leren leuker, sneller en effectiever te maken.

De praktijk is een plek waar:

  • Gewerkt wordt vanuit de overtuiging om – met respect voor de individuele mogelijkheden - het beste in uw kind naar boven te willen halen.
  • In een huiselijke omgeving met plezier en aandacht met uw kind wordt gewerkt aan het leerprobleem. 
  • Ruimte is voor het opdoen van succeservaringen.
  • Naast het werken aan het leerprobleem aandacht is voor het emotionele welzijn van uw kind.
  • Samenwerking met u als ouders en met de school onmisbaar is voor het goed ondersteunen van uw kind.

Contact:

Wilt u in gesprek over wat ik voor uw kind zou kunnen betekenen, vul dan het contactformulier in voor een vrijblijvende afspraak.